Vitaliteit is meer dan gezond eten en sporten. Vitaliteit betekent flexibel kunnen omgaan met veranderende situaties.

Gebrek aan vitaliteit ofwel verouderend gedrag belemmert de efficiency van het arbeidsproces. Bij medewerkers staan deze reacties los van leeftijd; werknemers op iedere leeftijd kunnen veroudering van werkgedrag laten zien.

Om duurzame vitaliteit te bereiken werken de coaches van Vitaliteitswijs vanuit het volgende principe:

Principe

Herkenning is een voorwaarde voor inzicht, inzicht is een voorwaarde voor erkenning, erkenning is een voorwaarde voor verandering, zonder verandering is verankering niet aan de orde.

Vitaliteit of een gebrek eraan kan zich voordoen op verschillende niveaus namelijk mentaal, fysiek en sociaal. Deze niveaus zijn van toepassing op zowel de organisatie als de medewerkers binnen de organisatie.

[Aanpak Interactief]

Een screening vanuit deze niveau’s vormt het vertrekpunt voor het plan van aanpak. Een gericht en praktisch stappenplan is het vervolg. Hogere productiviteit, betere kwaliteit, meer werkplezier en/of lager ziekteverzuim zijn de mogelijke doelen.

Kernbegrippen voor de werkwijze zijn:

  • “Praktisch”: meteen weten wat en hoe verbeteringen bereikt worden
  • “Duurzaam”: korte termijn impact én lange termijn resultaat
  • “Resultaatgericht”: via een 0-meting en 1-meting worden resultaten gemonitord
  • “Efficiënt”: in een minimum aan tijd gewenste doelen bereiken

Neem contact op voor een helder stappenplan voor uw organisatie!