Individuele coaching ondersteunt leidinggevenden en medewerkers bij een persoonlijke situatie. Dit kan zijn op het mentale, fysieke of sociale aspect van vitaliteit of een combinatie ervan.

Er kan al dan niet gebruik gemaakt worden aanvullende persoonlijke testen zoals een lifestyletest, E.I.S.-scan (Electro Interstitieel Scan), bloedwaardebepalingen of allergietesten. Ook kan een tweede beroepskeuze advies gedaan worden aan de hand van intelligentie- en vaardigheidstesten waarbij de sterkten van de medewerker effectiever ingezet wordt.

Op basis van een intake gesprek en eventuele test uitslagen wordt een individueel plan van aanpak besproken. Resultaten worden gemonitord zodat altijd inzichtelijk is wat er is bereikt in welk tijdsbestek. Uiteindelijk gaat het erom dat de medewerker met meer energie en vitaler zijn werk kan doen. Dat uit zich in verbeterde productiviteit, verbeterede kwaliteit, meer werkplezier en lager ziekteverzuim.

Neem contact op voor een afspraak voor maatwerk in persoonlijke coaching!