Wilt u weten of een individuele medewerker kan verbeteren op mentale, fysieke en sociale aspecten zodat met meer energie en vitaler gewerkt kan worden?

Laat een individuele scan doen!

Een quickscan geeft inzicht in de individuele vitaliteitssituatie van een medewerker. Dan weet u op welk vlak de medewerker het best ondersteunt kan worden: mentaal, fysiek of sociaal of een combinatie.

De individuele scan wordt ook gebruikt voor persoonlijke coaching erna. Een vervolgscan maakt vervolgens resultaten zichtbaar zoals meer werkplezier, betere stresshantering, hogere productiviteit, hogere kwaliteit, lager ziekteverzuim.

Vitaliteitswijs werkt  voor de onder andere met gedragsprofielen, screeningslijsten, bloedtesten, aanvullend laboratoriumonderzoek en E.I.Scan. (Electro Interstitieel Scan).

Het totaal aan resultaten geeft inzicht in de mentale, fysieke en sociale gezondheid van een medewerker. Disbalans, tekorten aan voedingsstoffen en leefstijlpatronen die ondergravend zijn voor de vitaliteit worden zichtbaar. Met behulp van persoonlijke begeleiding wordt gewerkt aan een vitaliserende leefstijl met als doel dat medewerkers hun energie efficiënt kunnen benutten op de werkplek én voldoende energie behouden om ontspannende activiteiten te ontplooien buiten de werkplek.

Neem contact op voor een totale scan voor individuele medewerkers om na te gaan hoe individueel verbetering bereikt kan worden.

Bel naar 0592 864200 of stuur een email naar info@vitaliteitswijs.nl